Fakulta strojní

Jsme třetí nejlepší fakulta v ČR. Proč, jak a co děláme a tebe naučíme?

Konstrukce strojů a zařízení

Je-li strojírenský proces jako štafetový závod, jsme to my, kdo běží první etapu. Navrhujeme, počítáme a klademe si otázky jak, z čeho a za kolik. Štafetu v podobě výkresu předáváme technologovi – dál už je to na něm.

stroj času

Po studiu můžeš pokračovat např. v těchto firmách

Konstrukce strojů a zařízení

Konstruování je královna strojírenských disciplín. Bez konstruktérova návrhu by se technolog zbláznil nudou a výrobní haly ponořily do ticha. Jsi-li duchem tvořivý člověk, který si rád láme hlavu nad hlavolamy, pak je pro tebe konstruktéřina jako stvořená. Vysoká tě naučí základní principy navrhování a dimenzování jednotlivých strojních součástí i celých strojních zařízení. Kromě samotného konstrukčního řešení se přitom zaměříš také na funkčnost, design, technologii výroby, náklady na výrobu i provoz a ekologická hlediska. Neměj strach, že bys studium strávil jen v laboratořích a přednáškových sálech, díky exkurzím nakoukneš i do praxe. A jaké je největší plus oboru Konstrukce strojů a zařízení? Naučí tě přemýšlet kreativně, a tak nebudeš mít problém postavit se čelem novým projekčně konstrukčním výzvám. To se ti bude hodit jak v profesi, tak v navazujícím magisterském studiu.

Zpátky

Aplikovaná mechanika

Jsme třetí noha trojnožky, bez níž by to nestálo (za nic). Nebýt našich výpočtů, konstruktéři a technologové by se pravděpodobně zhroutili jako to dvojnohé štokrle. A kdo stojí o židli, na níž se nedá sedět? Nikdo. Stejně jako o auto, které ne a ne nastartovat, nebo dopravník odmítající dopravovat.

stroj času

Po studiu můžeš pokračovat např. v těchto firmách

Aplikovaná mechanika

Máš rád práci na počítači a nevadí ti matika? Jestli sis odpověděl ano, pak bys měl zbystřit – tento obor se ti bude líbit. Studium aplikované mechaniky tě připraví na práci výpočtáře, jenž zjišťuje, jak je strojní součást pevná, pružná, kolik unese a co vydrží. Porozumíš technickým problémům spojenými s mechanikou, jako je právě pevnost či únosnost strojních dílů, přenos sil, vibrace nebo dynamika. Tuto problematiku se naučíš analyzovat a řešit pomocí výpočtového modelování nebo experimentu. Po tříletém studiu se uplatníš jako výpočtář nebo konstruktér na technických a provozních funkcích ve strojírenských podnicích. Uchytíš se i ve vývojových odděleních, diagnostických pracovištích nebo jako pracovník na zkušebnách. Pokud ale budeš mít chuť pokračovat dál ve studiu, máš tu možnost. Obor aplikovaná mechanika má i své magisterské studenty.

Zpátky

Technická diagnostika, opravy a udržování

Stejně jako lékař z krve zjistí, jaká nemoc tě trápí, my poznáme z oleje, proč se stroj pokazil. Dáváme do pořádku i to, co už zdánlivě spravit nejde. Nepleť si nás ale s šarlatány. Jsme techničtí diagnostici.

stroj času

Po studiu můžeš pokračovat např. v těchto firmách

Technická diagnostika, opravy a udržování

Nemusíš mít zrovna titul MUDr., aby ses mohl nazývat diagnostikem. Stačí vystudovat první obor v České republice, který je zaměřen na technickou diagnostiku, opravy a udržování. V průběhu studia se budeš zabývat například tím, jak zajistit provozní spolehlivost a dlouhou životnost stroje. Získáš znalosti v oblasti diagnostiky, maziv a mazacích systémů, řízení a plánování údržby. Jako bakalář se uplatníš v nejrůznějších výrobních společnostech jako maintenance manager neboli manažer údržby. Pokud se rozhodneš pokračovat v magisterském studiu, povýšíš z manažera na inženýra údržby. Zaměstnavatelé se o tebe poperou, budou-li shánět provozního diagnostika, tribologa, ale také projektanta či konstruktéra zabývajícího se diagnostikou a opravou výrobních strojů a zařízení.

Zpátky

Strojírenská technologie

Každý konstruktér potřebuje svého technologa. Nestačí vědět co vyrobit, důležité je zjistit jak. Tuhle a spoustu dalších otázek si klade technolog. Když na ně najde odpověď, výrobě už nic nestojí v cestě.

stroj času

Po studiu můžeš pokračovat např. v těchto firmách

Strojírenská technologie

Být technologem znamená dokonale ovládat základní strojírenské výrobní procesy. K tomu potřebuješ znát vlastnosti materiálů, metody jejich dělení, spojování, tvarování, typy povrchových úprav a mnoho dalších záludností. Musíš vědět, jak všechny výrobní operace správně seřadit, jaké strojní zařízení vybrat nebo dokonce nově navrhnout. A přitom záleží na přesnosti a efektivnosti. Naučíš se také projektovat a řídit automatizované pružné výrobní systémy. Jako technolog nebudeš jen navrhovat, jak danou strojní součást vyrobit, budeš také kontrolorem jakosti. Postaráme se, abys byl připraven také na organizační a ekonomickou stránku věci. Uplatnění po studiu najdeš nejen ve strojírenských výrobních provozech, ale i jiných oblastech průmyslu. Tvou náplní práce může být příprava a organizace výroby, projektování a konstrukce technologických zařízení i celých provozů nebo třeba údržba systémů. Nebudeš-li chtít se hned po absolutoriu hrnout do praxe, můžeš pokračovat v navazujícím studiu.

Zpátky

Průmyslové inženýrství

Vyznáme se v materiálech, výrobních i předvýrobních procesech, ale máme i jiné schopnosti. Jsme technologové, ale jen výrobou se nezabýváme. Hledáme širší souvislosti. Seznam se s manažery, ekonomy podniku, vedoucími provozu a team lídry.

stroj času

Po studiu můžeš pokračovat např. v těchto firmách

Průmyslové inženýrství

Jsi přirozeně vůdčí typ? Rád organizuješ dění kolem sebe? Tak se přidej k nám. Porozumíš základům strojírenských technologií, naučíš se projektovat výrobní systémy a organizovat předvýrobní i výrobní procesy. Kromě toho tě připravíme na práci vedoucího provozu, který je schopen samostatně a zodpovědně rozhodovat, obhajovat svou práci a své názory a vést tým. Díky studiu také získáš znalosti týkající se posuzování kvality výroby, certifikace výrobků, prokazování shody a účetnictví. Budeš ovládat základy všeobecné i podnikové ekonomiky. Uplatníš se ve strojírenství i strojírenských útvarech ostatních průmyslových odvětví v oblasti předvýroby, vývoji nebo výzkumu. Neztratíš se ani jako projektant výrobních systémů, technolog, projektový manažer nebo expert na kontrolu a řízení kvality. V obchodním a finančním světě uspěješ jako specialista na posuzování úrovně technologických projektů. Obor Průmyslové inženýrství má i své navazující studium, takže bakalářem to rozhodně končit nemusí.

Zpátky

Robotika

Roboti nemají duši, ale my – jejich konstruktéři – ano. A robotice jsme ji upsali. Baví nás totiž usnadňovat lidem život a zároveň bádat nad doposud neprobádaným.

stroj času

Po studiu můžeš pokračovat např. v těchto firmách

Robotika

Taky ses v pubertě místo vymetání diskoték bavil sestrojováním robotických postaviček z lega? Nebo tě prostě jen láká schopnost vdechnout neživému život? Studuj robotiku na Fakultě strojní VŠB-TUO! Naučíme tě navrhovat a řídit nejen průmyslové roboty a manipulátory, ale také celá technologická robotizovaná pracoviště v různých odvětvích průmyslu i služeb. Protože následujeme trendy, které v robotice panují, budeš se při studiu věnovat také konstruování servisních robotů nebo biorobotice. Práce konstruktéra robotických zařízení je úzce provázána s výpočetní technikou, a tak se naučíš programovat a také konstruovat a modelovat pomocí 2D a 3D CAD systémů. Po ukončení studia robotiky se uchytíš jako konstruktér prvků robotů, manipulátorů a periferních zařízení robotizovaných pracovišť (rozuměj dopravníků, zásobníků nebo třeba hlavic průmyslových robotů). Pole tvého uplatnění bude široké, protože robotika rychle proniká i do zemědělství, zdravotnictví a textilního, obuvnického nebo potravinářského průmyslu. Bude-li tě studium bavit, můžeš pokračovat v jeho navazující formě.

Zpátky

Aplikovaná informatika a řízení

Výsledky naší práce najdeš všude. V každém odvětví, v každé továrně. Všichni nás chtějí. Potřebují.

stroj času

Po studiu můžeš pokračovat např. v těchto firmách

Aplikovaná informatika a řízení

Naše práce je možná složitá, ale lze ji jednoduše objasnit. Tak co že to vlastně dělají absolventi oboru Aplikovaná informatika a řízení? Stojí za automatizací výroby napříč spektrem průmyslových odvětví. Nejvíce automatizovaných linek najdeš asi v potravinářství. Plní se na nich tvé oblíbené limonády, balí ty návykové sladké tyčinky. Ale i taková automobilka je jedna velká automatizovaná továrna. V naší práci se pojí IT se strojařinou. Nejdříve musíme vymyslet hardware, teprve pak přijde na řadu IT část. Výhodou oboru je univerzálnost, s níž se uplatníš na širokém poli odvětví jako projektant řídících, měřících nebo diagnostických systémů průmyslových zařízení. Bez problému se budeš orientovat i v příbuzných strojírenských oborech. Po absolutoriu pak můžeš pokračovat na navazujícím magisterském studiu.

Zpátky

Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení

Zdá se ti samozřejmé, že ti dveře od kufru nespadnou na hlavu, zatímco do auta nakládáš nákup? Bez nás a našeho pneumatického zařízení by ses asi hodně divil.

stroj času

Po studiu můžeš pokračovat např. v těchto firmách

Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení

Jako absolvent tohoto oboru budeš expertem na konstruování strojních zařízení a prvků, v nichž prim hraje kapalina nebo stlačený vzduch. První čtyři semestry se budeš věnovat obecnému strojírenství, abys ovládal základy a mohl se věnovat specializaci. Znalosti z obecných strojírenských předmětů použiješ jako odrazový můstek ke studiu hydraulických a pneumatických mechanismů. Jako absolvent budeš ovládat základy hydrostatiky, zákony proudění ideální a skutečné tekutiny a dokážeš je používat v praxi při konstrukci jednodušších i středně složitých hydraulických a pneumatických prvků. Během studia se naučíš, jak sestavit hydraulický nebo pneumatický obvod podle toho, jaký účel má plnit. Seznámíš se s konstrukcí a charakteristikami jednotlivých prvků a jejich funkci si vyzkoušíš na interaktivních trenažérech. Využiješ to pak ve své profesi konstruktéra nebo technika. Jen se podívej kolem sebe, hydraulika a pneumatika je všude. Oplýváš-li nadáním obchodovat, pak můžeš tato zařízení nejen projektovat, ale i prodávat. Uplatníš se i v příbuzných oborech, jako jsou doprava kapalin a plynů, čerpací technika, vodní hospodářství nebo třeba potrubní hydraulická a pneumatická doprava. Po bakaláři můžeš pokračovat také v navazujícím studiu.

Zpátky

Dopravní stroje a manipulace s materiálem

Vážně si myslíš, že dopravovat tekuté železo, písek nebo peří je to stejné? Že nezáleží na tom, co a kam dopravuješ? Ani netušíš, jak moc ovlivňují vlastnosti materiálu jeho přepravu a uskladnění.

stroj času

Po studiu můžeš pokračovat např. v těchto firmách

Dopravní stroje a manipulace s materiálem

Jako absolvent tohoto oboru budeš umět sestrojit třeba jeřáb, výtah nebo speciální dopravník, a při dopravě zajistit správnou logistiku a bezpečnost. Dopomohou ti k tomu oborové předměty Dopravní a manipulační zařízení, Statika a dynamika ocelových konstrukcí nebo kurzy zaměřené konkrétně na konstrukci jeřábů či dopravníků. Kromě studia specializovaných předmětů se budeš první tři semestry věnovat všeobecnému strojírenskému základu. Po studiu se uplatníš jako konstruktér povrchových či hlubinných těžních, manipulačních nebo dopravních zařízení. Nechceš-li se zabývat konstrukcí, můžeš se profesně orientovat na montáž, provoz, údržbu a diagnostiku těchto strojů. A pokud ti bude na škole fajn, můžeš pokračovat ve dvouletém magisterském studiu.

Zpátky

Dopravní technika a technologie

Díky nám je svět neustále v chodu. Auta, tramvaje, vlaky, dokonce i formule na závodním okruhu se nezastavují, protože my je neustále navrhujeme, vylepšujeme a opravujeme. A jsme v tom vážně, vážně dobří.

stroj času

Po studiu můžeš pokračovat např. v těchto firmách

Dopravní technika a technologie

Každý kluk a dokonce i spousta holek si kdysi hráli s autíčky. A jestli je někdy něco z techniky zajímalo, pak to bylo fungování toho úžasného stroje, co je doveze kamkoli. Jsi jedním z nich? Tak neváhej, přihlas se na obor Dopravní technika a technologie a buď jedním z těch, kdo svět udržují v pohybu.
Studium – to bakalářské i magisterské – tě připraví na práci konstruktéra dopravních prostředků. Nejdříve si osvojíš základní strojírenské znalosti, které pak využiješ při studiu oborových předmětů. Seznámíš se například s problematikou technologie, základních konstrukčních celků dopravních prostředků, organizace a řízení kolejové i silniční dopravy a přepravy, ekonomiky v dopravě, vlivu dopravy na životní prostředí a spolehlivosti dopravních systémů. Teorii si hned ve škole ověříš v praxi, a to ve specializovaných laboratořích. Kromě toho nahlédneš i do výroby v průmyslových podnicích, jejichž výrobky znáš zatím jen z televizních reklam nebo silnic. A kdo ví, třeba v některé z firem, jež jsi během studia navštívil, najdeš jako absolvent práci.

Zpátky

Technologie provozu letecké techniky

Nemusíme se nalévat energiťáky, abychom měli křídla a létali v oblacích. Bohatě si vystačíme s leteckým výcvikem teoretického i praktického provozu letecké techniky a průkazem způsobilosti.

stroj času

Technologie provozu letecké techniky

Je tvým snem pilotovat letadlo nebo nést obrovskou zodpovědnost za bezpečný chod leteckého provozu? Pokud odpověď zní ano, pak nejjednodušší cesta, jak toho dosáhnout, začíná na Fakultě strojní VŠB-TUO.
Studium tě teoreticky připraví na práci v oblasti provozování letecké dopravy. Během tří let získáš jak důležitý přírodovědný a technický základ, tak znalosti z odborných leteckých předmětů. Pokud úspěšně dostuduješ a zároveň absolvuješ školou nehrazený praktický letecký výcvik, můžeš v oboru zastávat několik různých pozic. Některé, jako jsou například pracovník na pozici plánování a monitorování letů nebo pracovník v managementu provozovatele letecké dopravy, nevyžadují průkaz způsobilosti. Chceš-li být dopravním pilotem nebo dispečerem letecké dopravy, je třeba prokázat i zdravotní způsobilost. Musíš mít tu správnou fyzičku a být psychicky odolný. Proto obor nabízí dvě specializace, a sice Letecký provoz a Dopravní pilot.

Zpátky

Technologie údržby letecké techniky

Staráme se o to, aby se letadla nedotkla země dřív, než mají doopravdy přistát. A to je jedna z nejzodpovědnějších prací, kterou si vůbec dovedeš představit.

stroj času

Technologie údržby letecké techniky

Málokdo si dovede představit, kolik lidí se stará o letadlo, aby bezpečně dolétlo do svého cíle. Jako absolvent tohoto oboru budeš mít našlápnuto ke kariéře technika zajišťujícího údržbu letadel v obchodní letecké dopravě. Znalosti a dovednosti, jež během své studijní cesty nasbíráš, se ti budou hodit i v oblasti výroby letadel. Kromě tříletého studia, v němž získáš nezbytný technický základ a teoretické znalosti z odborných leteckých předmětů, budeš muset zvládnout praktický kurz údržby letecké techniky. S jeho financováním ti fakulta bohužel nepomůže, nicméně zaručí ti, že se do něj stoprocentně dostaneš. Pokud úspěšně zvládneš jak teoretický, tak praktický výcvik, staneš se držitelem diplomu, který tě opravňuje k výkonu tohoto specifického povolání v jakékoli zemi Evropské unie. A to přece stojí za to.

Zpátky

Energetika 21. století

Doufat, že věta „budiž světlo“ prozáří tvůj potemnělý pokoj, je zbytečné asi jako snaha vyměnit svazek klíčů za zaklínadlo Alohomora. Nespoléhej na čáry a přijď energetice na kloub!

stroj času

Energetika 21. století

Napadlo tě někdy, že elektřina a teplo nejsou tak samozřejmé, jak si mnozí myslí? Zajímá tě, kdo či co stojí za tím, že z kohoutku neteče jenom studená nebo že si mámin oběd ohříváš v mikrovlnce? Studuj obor Energetika 21. století a na všechny otázky dostaneš odpověď. Pak se budeš moct nazývat odborníkem na energetiku a ostatní se budou ptát tebe. Pozor – tento obor fakulta nabízí jen v kombinované formě studia.
Díky studiu získáš potřebný teoretický základ z fyziky, matiky, termomechaniky i z obecných technických předmětů zabývajících se například strojírenskými materiály nebo výrobními technologiemi. Většinu doby studia se budeš samozřejmě zabývat energetikou – od samotné výroby energií a jejich hospodárným využíváním přes energetické stroje až po legislativní stránku věci. Po studiu se uplatníš jako řídící pracovník v elektrárně či teplárně nebo jako projektant energetických rozvodů, systémů zásobování teplem nebo úpraven a čistíren odpadních vod. Kariéru uděláš také ve státní správě nebo nejrůznějších průmyslových podnicích, konkrétně na útvarech energetiky či tvorby a ochrany životního prostředí.

Zpátky

Provoz energetických zařízení

Je na nás, aby kompresory, čerpadla, turbíny, generátory či kompletní energetické systémy fungovaly tak, jak se od nich očekává.

stroj času

Po studiu můžeš pokračovat např. v těchto firmách

Provoz energetických zařízení

Jak už název napovídá, studium oboru tě vybaví znalostmi potřebnými k navrhování, řízení a zajištění bezproblémového fungování energetických zařízení. Zabývat se budeš především stroji v energetickém průmyslu, nemálo ale zjistíš i o těch ve strojírenství, potravinářství, chemickém či hutním průmyslu. Během studia se dozvíš o trendech v rozvoji nových energetických technologií a třeba i to, jak dosáhnout energetických úspor. Studium Provozu energetických zařízení se dotkne i oblastí, jako jsou vodní hospodářství, alternativní zdroje energie nebo plynárenství. Jako absolvent můžeš buďto zakotvit v takzvané „velké energetice“ a zabývat se rozvodem energií skrze energetické sítě, anebo se věnovat řízení energetických strojů v průmyslových podnicích. Pokud nebudeš mít chuť hned skočit do pracovního života, prodluž si ten studentský navazujícím studiem energetické problematiky.

Zpátky

Technika tvorby a ochrany životního prostředí

Zastupujeme řady průmyslníků, jimž není lhostejné životní prostředí, a vychováváme podobně smýšlející. To aby nás tolerantních bylo víc.

stroj času

Po studiu můžeš pokračovat např. v těchto firmách

Technika tvorby a ochrany životního prostředí

Během studia se dozvíš všechno o působení průmyslu na životní prostředí. Tvoje pozornost se obrátí zejména ke snižování negativních vlivů energetiky, protože právě tato oblast průmyslu představuje pro životní prostředí největší zátěž. Detailně se budeš zabývat také problematikou zpracovávání průmyslového odpadu, způsoby ochrany ovzduší a vod i obnovitelnými zdroji energie. Možná budeš překvapený, ale tvé studium se nebude točit jen okolo ochrany životního prostředí. Naučíš se také, jak by podle hygienických, technologických a ekonomických kritérií mělo vypadat pracovní prostředí. Problémy jak životního, tak pracovního prostředí budeš schopen v praxi vyřešit pomocí technických řešení. Co si pod tím představit? Třeba odhlučňovací stěny nebo větrací a klimatizační přístroje. Oproti absolventům z netechnických fakult budeš mít tu výhodu, že se uplatníš také jako projektant nebo provozní pracovník na útvarech ochrany životního prostředí v nejrůznějších průmyslových podnicích. Kariéru ale uděláš i ve státní správě. A pokud tě studium neomrzelo, můžeš na něj navázat v magisterských oborech.

Zpátky

Něco málo o fakultě

Je nás dohromady téměř tři tisíce a každý jsme jiný. Jak jinak. Jedno ale sdílíme – rozzářené oči, nadšení a chuť přicházet na kloub technickým hlavolamům. A přesně to dělá Fakultu strojní VŠB – TUO tím, čím je. Moderní a otevřenou novým věcem. Vyber si jeden z patnácti perspektivních oborů a přesvědč se na vlastní kůži.

První absolventi opustili hřejivou náruč své alma mater už před více než šedesáti pěti lety. Fakulta má své roky, to je pravda, je ale plná života a energie. Důkazem jsou inovativní projekty, na nichž studenti testují teorii v praxi. Třeba taková Formula student mluví za vše.

Fakulta hrdě spolupracuje s průmyslovými podniky, které dokáží ocenit nadané a do praxe skvěle připravené studenty. A proto se můžeme my, strojaři z Ostravy, chlubit už třetím bronzem v anketě Škola doporučená zaměstnavateli.

Spolupráce s partnery je v naší DNA

Naši průmysloví partneři