Povídají si Google, Facebook, Wikipedie, internet a elektřina.
Google říká: „Já všechny najdu!“
Facebook: „Já všechny znám!“
Wikipedie: „Já všechno vím!“
Internet: „Kdyby nebylo mě, tak tu nejste!“
Elektřina: „Tak se všichni uklidníme…“
A o tom to je. Elektřina je pro nás tak samozřejmá, že se prostě občas musí připomenout. A my jsme tu od toho, aby sis s ní nemusel dělat starosti.

Studium s firmou

Jsi ve druhém až čtvrtém ročníku? Zajímáš se o jadernou energetiku? Přihlas se na dvoutýdenní letní školu, během níž se podrobně seznámíš s provozem JE Dukovany nebo JE Temelín. Čekají tě přednášky zaměstnanců elektrárny i externích odborníků, exkurze do areálu a prohlídka jednotlivých zařízení. Díky Letní univerzitě s námi možná navážeš pozdější spolupráci nebo získáš stipendium. Je to na tobě.

Nabízíme ti také aktivní spolupráci na tvé bakalářské nebo diplomové práci. Podívej se na naše webové stránky, kde najdeš výpis aktuálních možných témat. Nevybereš-li si, nevadí. Stačí napsat, co by tě zajímalo, a určitě se domluvíme.

Spolupracujeme zejména s těmito obory:

Práce při studiu

Víš, že se strojaři mohou uplatnit i v energetice? Že z řad studentů Strojní fakulty VŠB-TUO mohou vyrůst generální ředitelé energetického koncernu? Spoj svou budoucí kariéru s Fakultou strojní a Skupinou ČEZ.

Práce při studiu

Stipendijní program

Abys získal stipendium, musíš nejdřív absolvovat Letní univerzitu. Pak už jen projít psychodiagnostickým vyšetřením, a finančnímu příspěvku nestojí nic v cestě. Díky stipendiu budeš moci spolupracovat s odborníky z praxe a absolvovat exkurze či zajímavé stáže. A hlavně – po studiu na tebe čeká prestižní a perspektivní zaměstnání v našich provozech. Svou kariéru tak zahájíš jako operátor sekundárního okruhu nebo technolog reaktorové fyziky v jaderné elektrárně.

Program pro absolventy ČEZ Potentials

Přihlas se do trainee programu ČEZ Potentials a získej zajímavou práci v oboru! Během ročního programu se budeš se podílet na klíčových projektech i důležitých individuálních úkolech a vypiluješ si své komunikační i prezentační dovednosti. Pod křídla si tě vezme garant, jenž tě povede, pomůže ti v profesním rozvoji a poskytne důležitou zpětnou vazbu. Jako bonus se budeš mít šanci setkat s představiteli nejvyššího managementu a podívat se do některých provozů.

Zpátky

Filozofie

Hlásíme se k principům trvale udržitelného rozvoje, podporujeme nové technologie, odpovědné zacházení se zdroji a klademe důraz na bezpečnost zaměstnanců a provozovaných zařízení. Chováme se odpovědně ke svému okolí, společnosti a životnímu prostředí. Přispíváme také na rozvoj regionů a komunitního života a jsme největším firemním dárcem v České republice.

Pečujeme o své zaměstnance, bez nichž bychom nebyli tím, čím jsme. Renomovanou, stabilní společností a lídrem i v dnešní bouřlivé době. Důkazem, že jsme nezaspali, jsou projekty jako Smart Grids – inteligentní sítě zajišťující obousměrnou komunikaci mezi výrobními zdroji, distribuční sítí a zákazníky o aktuálních potřebách výroby a spotřeby energie, nebo Elektromobilita – nejrozsáhlejší tuzemská síť veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily.

Chtěl bys taky pracovat v téhle cool firmě?

Martin Máca

HR expert pro nábor, výběr a employer brand

mob: 725 628 547

martin.maca01@cez.cz

web